Välkommen

För mindre enskilda firmor.

Jag åtar mig att hjälpa Dig och Ditt företag med bokföring, bokslut och deklaration.

Tag kontakt för kostnadsförslag.

Rose-Marie Nilsson Erwe

rose-marie@atelje-rosa.com

0733-339773


Information till företagets kunder om införande av nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Den gamla PUL-lagen (personuppgiftslagen) skärps och ersätts från och med den 25 maj 2018 av Dataskyddsförordningen. Förordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och är ämnad att ge skydd med avseende på behandling av personuppgifter.

Ateljé Rosa-bokföringstjänst för medlemsregister över sina kunder och är skyldig att informera om hur detta sker.

I företagets digitala register finns aktuella uppgifter om namn, organisations nr, postadress, telefonnummer och e-postadress. Registret är avsett för att kunna upprätta deklarationer och i andra ärenden med skatteverket och för kommunikation med kunderna. Uppgifterna hanteras också i ett bokföringsprogram (fortnox) och ett skatteprogram (BL-skatt).

När uppdragsavtalet sägs upp tas personuppgifterna bort ur registret.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur dina personuppgifter används ber jag dig kontakta Rose-Marie Nilsson Erwe
rose-marie@atelje-rosa.com